Về đầu là liên doanh Thaco-Kia với doanh số 6.693 chiếc.

Toyota về 2 với 4.096 chiếc.

Ford ngậm ngùi về 3 với 2.544 chiếc.
Mazda với 1.909 chiếc được bán ra trong tháng 4/2017.
Chevrolet chỉ tiêu thụ được 951 chiếc trong tháng 4.

Hyundai với 943 chiếc được tiêu thụ.

Honda chỉ có 689 chiếc được bán ra.

Isuzu với doanh số 642 chiếc trong tháng 4.

Kém Isuzu 28 chiếc, Mercedes-Benz về hạng 9. 
Suzuki kinh doanh không tốt trong tháng 4 khi chỉ tiêu thụ được 509 chiếc.

Phương Vũ