Danh mục

Gia đình & Pháp luật

Bệnh viện và bác sĩ phải đền bù gần 10 tỷ đồng vì cứu sống bệnh nhân

Bệnh viện và bác sĩ phải đền bù gần 10 tỷ đồng vì cứu sống bệnh nhân