Danh mục

Gia đình & Pháp luật

Xã Phù Chẩn, TX Từ Sơn: Người dân 'chết đứng' vì nhầm lẫn tên trên sổ mục kê

Xã Phù Chẩn, TX Từ Sơn: Người dân 'chết đứng' vì nhầm lẫn tên trên sổ mục kê