Tòa soạn được đơn phản ánh của chị Đỗ Thị Hương, đại diện cho phụ huynh Trường Tiểu học Tứ Cường, xã Tứ Cường, huyện Thanh Miện (Hải Dương) về việc lạm thu, thu sai nhiều khoản theo quy định của pháp luật và chi nhiều khoản không minh bạch của bà Hiệu trưởng Đỗ Thị Phương trong nhiều năm học liên tiếp.

Trường Tiểu học Tứ Cường, nơi xảy ra nhiều sai phạm trong vấn đề thu - chi.

Cụ thể theo đơn phản ánh thì bà Phương đã về trường nắm giữ chức Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tứ Cường được 3 năm nay, ngay từ khi về trường bà đã vi phạm nhiều trong công tác thu chi của nhà trường, như tiền xã hội hóa giáo dục năm học 2016-2017; 2017-2018; 2018-2019 nhà trường đã không công khai, minh bạch trong thu chi, trong năm học 2018-2019, nhà trường đã thu cào bằng 300.000 đồng/1 học sinh x 940 học sinh toàn trường với số tiền là 284.000.000 đồng.

Trong khi nhiều phụ huynh có ý kiến phản ánh thì nhà trường vẫn ngang nhiên chi sai khi trích ra 100.000.000 đồng trong số tiền xã hội hóa để xây thư viện xuất sắc. Trong biên bản họp phụ huynh học sinh toàn trường ngày 25/5/2019, nhà trường có thông báo cho phụ huynh học sinh sẽ niêm yết công khai các khoản thu chi tiền xã hội hóa tại văn phòng nhà trường từ ngày 29/5 đến ngày 4/6 cho tất cả phụ huynh được biết thể hiện việc thu và chi các khoản tiền xã hội hóa của nhà trường, hơn nữa nhà trường còn làm sẵn biên bản yêu cầu các phụ huynh ký vào.

Tuy nhiên trên thực tế thì hoàn toàn không có việc niêm yết công khai như lời hứa của nhà trường với toàn bộ phụ huynh học sinh. Mãi đến ngày 29/9/2019 mới có bản chi tiết công khai nhưng lại không khớp với thông báo đầu năm học. Thứ 2 là tiền Quỹ phụ huynh, trong năm học 2018-2019 nhà trường lại tiếp tục thu cào bằng mỗi học sinh là 100.000đồng/1 học sinh x 940 học sinh với tổng số tiền là 94.000.000 đồng.

Kết luận thanh tra năm học 2017- 2018 đã chỉ rõ nhiều sai phạm và làm việc làm không đúng của bà Hiệu trưởng nhà trường nhưng dường như không có tác dụng.

Do sai phạm diễn ra trong các năm học 2016-2017 và 2017-2018 nên phụ huynh học sinh đã gửi đơn phản ánh lên các cấp chính quyền, khi đó UBND huyện Thanh Miện đã thành lập đoàn thanh tra.

Tại Kết luận số 04/KL-UBND ngày 26/4/2019 của UBND huyện Thanh Miện xác định nhiều điểm phụ huynh phản ánh là có cơ sở và yêu cầu Trường Tiểu học Tứ Cường không được lạm thu, không được thu các khoản không đúng quy định, phải thực hiện nghiêm túc việc công khai, minh bạch các khoản đóng góp của phụ huynh học sinh, việc vận động tài trợ phải trên tinh thần tự nguyện và đảm bảo theo đúng quy định, yêu cầu bà Phương Hiệu trưởng nhà trường kiểm điểm sâu sắc, bên cạnh đó phải chỉ đạo, hướng dẫn phụ huynh học sinh thu chi tiền theo đúng Thông tư số 55/2011/TT- BGDĐT ngày 22/11/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tuy nhiên, bà Phương vẫn cố tình lờ đi chỉ đạo của UBND huyện và tiếp tục vi phạm, sử dụng tiền Quỹ phụ huynh và để phụ huynh chi sai khi đưa ra nhiều khoản chi không đúng như việc hỗ trợ nhà trường tổ chức ngày hội Festival tiếng Anh số tiền là 23.340.000đồng, hỗ trợ nhà trường khen thưởng ngày 29/5/2019 số tiền là 15.000.000 đồng…

Trong năm học 2018-2019, bà Phương đã có vi phạm việc triển khai thu giấy kiểm tra ngoài quy định của Bộ Giáo dục và Đạo tạo khi tiến hành thu tiền 80.000đồng/1 học sinh x 950 học sinh với tổng số tiền là 76.000.000đồng, theo thông báo của nhà trường với phụ huynh sẽ tổ chức kiểm tra 4 lần trở lên đối với mỗi học sinh trong năm học, nhưng thực tế trong năm chỉ tổ chức kiểm tra có 2 lần và năm học đã kết thúc nhưng không thanh toán trả lại tiền thừa cho phụ huynh, không đưa vào sổ sách. 

Nhiều khoản dự toán trong kế hoạch năm học 2019-2020 không hợp lý.

Việc vi phạm trong vấn đề thu chi sai quy định của bà Phương và của Trường Tiểu học Tứ Cường không dừng lại khi trong năm học 2019-2020 này nhà trường lại tiếp tục đưa ra kế hoạch vận động tài trợ tăng cường cơ sở vật chất trường lớp và hỗ trợ các hoạt động giáo dục trong năm học với nhiều khoản thu bất hợp lý như việc mua 120 bao phân hữu cơ bón cây, mỗi năm lại mua mới thêm 2 quạt trần, trả nợ trồng 10 cây xoài… với tổng số tiền mà nhà trường đưa ra trong kế hoạch dự kiến của năm học là 300.000.000 đồng.

Trước những việc làm sai trái của bà Phương, phụ huynh của toàn thể các em mong muốn các cơ quan chức năng tỉnh Hải Dương vào cuộc xem xét xử lý.

Đức Nam