Danh mục

Gia đình & Pháp luật

Nữ đại úy chửi bới nhân viên sân bay: 'Tôi không phải người hách dịch'

Nữ đại úy chửi bới nhân viên sân bay: 'Tôi không phải người hách dịch'