Sau khi đã có sự thống nhất liên ngành Tòa án, Viện Kiểm sát và Thi hành án dân sự cấp tỉnh cũng như có sự chỉ đạo của Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh – Trưởng ban Chỉ đạo THADS tỉnh thì mấy tháng sau, Cơ quan THADS thị xã Thái Hòa mới thực hiện nhiệm vụ, tiến hành kê biên tài sản của người phải thi hành án.

Văn bản Cơ quan Thi hành án dân sự TX Thái Hòa trả lời kiến nghị.

Ngày 23/8/2018, Chấp hành viên ban hành Quyết định 259/QĐ-CCTHADS để kê biên tài sản và ngày 25/10/2018, ban hành Quyết định 01/QĐ-CCTHADS để sửa đổi, bổ sung quyết định 259 mà chỉ với nội dung thêm 02 chữ "cưỡng chế" trước chữ "kê biên". Rồi mọi việc nằm yên. Sau những lần đến làm việc với Cơ quan THADS, ngày 13/3/2019, THADS thị xã Thái Hòa mới có Văn bản số 56/CCTHADS trả lời kiến nghị của những người được thi hành án. Hóa ra sự việc vẫn "dẫm chân tại chỗ" là do Cơ quan THADS ngồi chờ vợ chồng ông Tứ đi kiện.

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 75 Luật Thi hành án dân sự thì Cơ quan THADS chỉ được phép “chờ” người có tranh chấp tiến hành việc khởi kiện trong thời hạn 30 ngày. Tuy nhiên, nếu tính từ ngày ban hành Quyết định sửa đổi bổ sung số 01/QĐ-CCTHADS nói trên thì Cơ quan THADS đã chờ tới 75 ngày.

Trong văn bản trả lời kiến nghị số 56/CCTHADS ngày 13/3/2019 nói trên, có đoạn “Do nhận thức, hiểu biết về pháp luật chưa đầy đủ cho nên trong đơn khởi kiện của gia đình ông Nguyễn Đình Tứ và bà Hoàng Thị Thái khởi kiện không đúng nội dung, không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án…” nên Tòa án trả lại đơn khởi kiện. Tuy nhiên, sự thật thì có phải vì vợ chồng ông Tứ hiểu biết pháp luật chưa đầy đủ hay không?

Một người có tài sản tiền tỷ, có luật sư đại diện để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, có hướng dẫn của Chấp hành viên trong khi các quy định của pháp luật về vấn đề pháp lý này rất rõ ràng, đầy đủ mà lại không thể hoàn thành được thủ tục khởi kiện thì khó lọt tai quá. Nhưng có một tình tiết đặc biệt phản ánh ý thức, thái độ của vợ chồng ông Tứ.

Việc kê biên đã lâu nhưng mãi đến ngày 10/01/2019 vợ chồng ông Tứ mới gửi đơn khởi kiện dù ngày 23/8/2018 có quyết định kê biên, ngày 25/10/2018 có quyết định sửa đổi bổ sung quyết định kê biên, ngày 27/10/2018, tiến hành việc kê biên. Trong khoảng thời gian 75 ngày, vợ chồng ông Tứ, bà Thái đã làm gì mà phải đến ngày 10/01/2019 mới thực hiện quyền khởi kiện của mình?

Điều 7b, Luật Thi hành án dân sự hiện hành đã quy định rõ về quyền và nghĩa vụ của người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong đó có quyền khởi kiện và đồng thời có nghĩa vụ thực hiện nghiêm chỉnh các quyết định, yêu cầu của Chấp hành viên trong thi hành án. Như vậy, không thể nói gì khác ngoài việc người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đã không tôn trọng chính Cơ quan Thi hành án dân sự, coi thường pháp luật chứ hoàn toàn không phải vì “nhận thức hiểu biết về pháp luật chưa đầy đủ”. Và với hành vi như vậy, cũng có nghĩa rằng họ đã từ bỏ quyền mà pháp luật trao cho. Còn về vấn đề “người thứ ba ngay tình” trong vụ việc này thì chúng tôi cũng đã có đề cập các bài trước đây.

Khoảng thời gian 75 ngày nói trên là tính từ ngày có Quyết định số 01/2018/CCTHADS (ngày 25/10/2018) về việc sửa đổi bổ sung quyết định kê biên trước đó. Nếu tính từ ngày có Quyết định kê biên ban đầu số 259/QĐ-CCTHADS là ngày 23/08/2018 cho đến ngày vợ chồng ông Tứ nộp đơn khởi kiện thì tổng thời gian gần 140 ngày. Như trước đây chúng tôi đã phân tích, quyền khởi kiện của vợ chồng ông Tứ đã phát sinh từ khi nhận được quyết định kê biên đầu tiên chứ không phải chờ đến ngày 25/10/2018. Thời hạn 30 ngày liệu có quá ngắn hay không, có tạo điều kiện cho người dân hay không thì cần căn cứ Điều 191 Bộ luật Tố tụng dân sự.

Theo quy định tại khoản 2 và khoản 3, Điều 191: “Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn khởi kiện, Chánh án Tòa án phân công một thẩm phán xem xét đơn khởi kiện. 3. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày được phân công, thẩm phán phải xem xét đơn khởi kiện và có một trong các quyết định sau đây:

a) Yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện; b) Tiến hành thủ tục thụ lý vụ án theo thủ tục thông thường hoặc theo thủ tục rút gọn nếu vụ án có đủ điều kiện để giải quyết theo thủ tục rút gọn quy định tại khoản 1 Điều 317 của Bộ luật này; c) Chuyển đơn khởi kiện cho Tòa án có thẩm quyền và thông báo cho người khởi kiện nếu vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án khác;d) Trả lại đơn khởi kiện cho người khởi kiện nếu vụ việc đó không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án.”

Tối đa là 08 ngày thì người khởi kiện có thể bị yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện cho phù hợp hoặc trả lại đơn khởi kiện. Nghĩa là người khởi kiện có quá nhiều thời gian để sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện hay thay đổi yêu cầu khởi kiện cho phù hợp.Trường hợp này, quyền khởi kiện của vợ chồng ông Tứ đã được pháp luật minh định rõ ràng và trên thực tế, các tòa án đã thụ lý rất nhiều vụ việc tương tự.

Tại Khoản 12, Điều 26 Bộ luật Tố tụng dân sự đã quy định “12. Tranh chấp liên quan đến tài sản bị cưỡng chế để thi hành án theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự”. Trước đây, tranh chấp này cũng đã được quy định tại khoản 10, Điều 25 Bộ luật Tố tụng dân sự 2003 (Văn bản hợp nhất) nên người tiến hành tố tụng lẫn luật sư, chấp hành viên đều nắm rõ về vấn đề này. Các quy định của pháp luật về thi hành án dân sự cũng tương thích với quy định của pháp luật về tố tụng dân sự, không có sự xung đột mâu thuẫn nào.

Phân tích trên cho thấy thời hạn để thực hiện quyền khởi kiện của vợ chồng ông Tứ là rất dài cộng thêm có luật sư đại diện và hướng dẫn của cán bộ thi hành án mà vụ việc không được Tòa án thụ lý thì thật nực cười, khó tin. Nếu không thể tiếp tục việc thi hành án thì Cơ quan Thi hành án dân sự phải tạm hoãn, tạm đình chỉ hay đình chỉ thi hành án.

Tuy nhiên, căn cứ vào các Điều 49, Điều 50 Luật THADS thì trường hợp này không thể tạm đình chỉ hay đình chỉ được. Nếu muốn tạm hoãn thi hành án thì chỉ có thể căn cứ vào điểm d, khoản 1, Điều 48 Luật THADS và Điều 75 Luật THADS. Nhưng Cơ quan THADS chỉ có thể tạm hoãn khi có đồng thời 02 điều kiện: Một là vụ việc đã được Tòa án thụ lý, hai là: việc thụ lý đó diễn ra trong thời hạn 30 ngày nói trên. Vợ chồng ông Tứ đã không tôn trọng cơ quan THADS, không tuân thủ pháp luật nên đến hơn 75 ngày (nếu tính cho đúng là hơn 130 ngày) sau mới tiến hành việc khởi kiện thì dù Tòa có thụ lý thì Cơ quan THADS cũng không được tạm hoãn mà phải tiếp tục xử lý tài sản để thi hành án.

Cũng trong văn bản trả lời ngày 13/3/2019 của THADS Thái Hòa, có đoạn:“Để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan theo quy định của pháp luật. (Xuống dòng - PV) Ngày 14/3/2019,”.

Căn cứ vào Điều 2, Điều 3, Điều 16 của Hiến pháp 2013, thì rõ ràng các nhà làm luật khi soạn thảo, ban hành các quy định pháp luật đã phải tuân thủ các nguyên tắc công bằng, bình đẳng của công dân, của con người. Và căn cứ Điều 4, Điều 5 của Luật THADS thì quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự cũng như người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đã được đảm bảo trong các quy phạm pháp luật liên quan. Điều 20, Điều 21 Luật THADS cũng đã quy định rõ quyền hạn, trách nhiệm cũng như những điều cấm chấp hành viên không được làm như “trì hoãn hoặc kéo dài thời gian giải quyết việc thi hành án được giao không có căn cứ pháp luật”

Nghĩa là, chỉ cần chấp hành viên tuân thủ đúng các quy định của pháp luật thì nghiễm nhiên quyền và lợi ích hợp pháp của người có quyền lợi & nghĩa vụ liên quan được đảm bảo mà không cần phải trì hoãn trái pháp luật.

Thiết nghĩ vụ việc kéo dài đã lâu, căn cứ pháp lý đầy đủ, đã có sự thống nhất của các cơ quan tư pháp, có sự chỉ đạo của Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo THADS tỉnh Nghệ An thì đã đến lúc Cơ quan THADS thị xã Thái Hòa cần quyết liệt hơn để giải quyết dứt điểm vụ việc theo đúng như tinh thần của văn bản trả lời kiến nghị của Cơ quan THADS thị xã Thái Hòa: “Đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp” của người được thi hành án.

Thái Quảng