Nhằm tiếp tục khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng, sự quản lý điều hành chặt chẽ, hiệu quả của Nhà nước ta, phản ánh những thành tựu, hiệu quả đạt được của chương trình xây dựng nông thôn mới, UBND tỉnh An Giang đã phê duyệt kế hoạch tổ chức cuộc thi báo chí viết về nông thôn mới tỉnh An Giang năm 2019.

UBND tỉnh An Giang đã phê duyệt kế hoạch tổ chức cuộc thi báo chí viết về nông thôn mới tỉnh An Giang.

Cơ cấu giải thưởng, Ban tổ chức Hội thi sẽ tổ chức chấm chọn để tặng giải thưởng ( bao gồm giải A, B, C và khuyến khích) cho 3 thể loại và Ban tổ chức sẽ vận động các doanh nghiệp trao tặng thêm nhiều phần thưởng có giá trị.

Theo đó, mọi công dân Việt Nam trong và ngoài tỉnh đều có thể gửi các tác phẩm báo chí dự thi được thực hiện qua các loại hình như: bài phản ánh trên báo chí in, phóng sự phát thanh và phóng sự truyền hình.

Các tác phẩm phải chuyển tải ra cộng đồng về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; những kết quả nổi bật về những thành tựu về xây dựng nông thôn mới; điển hình (tập thể, cá nhân), mô hình mới, cách làm hay đạt hiệu quả tích cực trong xây dựng nông thôn mới; các gương điển hình trong phong trào thi đua “Cả nước chúng sức xây dựng nông thôn mới” của tỉnh; Phản ánh thực trạng khó khăn, bất cập, những biểu hiện tiêu cực, các vấn đề bức xúc trong xã hội về xây dựng nông thôn mới…

Các tác phẩm dự thi xin vui lòng gửi về Sở Thông tin và Truyền Thông tỉnh An Giang. Địa chỉ: Số 01, đường Lê Hồng Phong, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Khi cần liên hệ để biết thêm thông tin chi tiết về cuộc thi, xin vui lòng liên hệ Phòng Kế hoạch – Tài chính của Sở Thông tin và Truyền thông qua số điện thoại: 02966. 582.240.

Cuộc thi bắt đầu nhận tác phẩm từ ngày phát động đến hết ngày 30/12/2019. 

Hồng Ân