Đó là cơ sở kinh doanh của hộ Hoàng Dương, ở ấp Trường Hưng, xã Trường Long A, huyện Châu Thành A. Cơ sở này đang hoạt động kinh doanh xăng dầu nhưng lại không có giấy tờ về hoạt động kinh doanh xăng dầu, phòng cháy chữa cháy trong kinh doanh xăng dầu. Tại cơ sở còn có 2 phương tiện đo là cột đo xăng dầu chưa được kiểm định; trong tầng hầm và nhiều can nhựa chứa 1.430 lít dầu DO không có hợp đồng thương nhân đầu mối cũng như hóa đơn chứng từ kèm theo. Đoàn kiểm tra đã tiến hành niêm phong số dầu DO trên và 2 cột xăng dầu chưa được kiểm định, mời chủ cơ sở về cơ quan làm việc. Đoàn đã phối hợp với các ban, ngành liên quan và UBND huyện Châu Thành A ra quyết định xử lý.

Cơ sở Hoàng Dương hoạt động nhưng chưa có giấy tờ về kinh doanh xăng dầu, cột xăng dầu chưa được kiểm định.

Ngoài ra, qua đợt kiểm tra, đoàn còn phát hiện một số trường hợp vi phạm khác như cột đo xăng dầu chưa gắn thiết bị in kết quả hoặc có gắn nhưng không hoạt động; phương tiện phòng cháy chữa cháy, bộ nội quy tiêu lệnh bị cũ, mờ; phương tiện chữa cháy thô sơ. Đối với các trường hợp này, đoàn đã nhắc nhở và yêu cầu trang bị lại các thiết bị nêu trên cho đúng tiêu chuẩn quy định.

Theo Báo Hậu Giang