Thực hiện nội dung Văn bản chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ và Quyết định thanh tra của Chánh Thanh tra tỉnh trong việc chấp hành các quy định pháp luật về đầu tư, xây dựng, quản lý sử dụng đất, bảo vệ môi trường, thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với các công ty tại khu vực bãi nổi phường Bến Gót, ngày 23/4/2019, Thanh tra tỉnh Phú Thọ đã có kết luận thanh tra về nội dung trên.

Các doanh nghiệp sử dụng đất sai mục đích vi phạm các quy định pháp luật về đất đai, đê điều và môi trường.

Những sai phạm được chỉ ra, chủ yếu liên quan đến việc đầu tư, xây dựng dự án và công trình khi chưa được cấp có thẩm quyền đồng ý chủ trương và cấp phép xây dựng; sử dụng đất sai mục đích vi phạm quy hoạch; các doanh nghiệp không thực hiện nghĩa vụ bảo vệ môi trường; lấn chiếm đất và vi phạm Luật Đê điều…

Đáng nói, quá trình thanh tra đã chỉ ra những thiếu sót, sai phạm của các cấp chính quyền thành phố Việt Trì và phường Bến Gót trong công tác quản lý Nhà nước trên địa bàn và việc cho thuê đất trái thẩm quyền. Bên cạnh đó, kết luận thanh tra cũng chỉ rõ việc Sở Giao thông vận tải tỉnh Phú Thọ cấp gia hạn giấy phép hoạt động bến thuỷ nội địa cho phần diện tích đất của doanh nghiệp không có chức năng hoạt động bến thuỷ là không phù hợp với mục đích sử dụng đất doanh nghiệp đã thuê.

Căn cứ kết quả thanh tra việc chấp hành pháp luật của các doanh nghiệp đang hoạt động tại khu vực bãi nổi phường Bến Gót, Chánh Thanh tra tỉnh Phú Thọ đã kiến nghị UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đưa ra các biện pháp xử lý trách nhiệm và xử lý hành chính đối với các doanh nghiệp vi phạm pháp luật về đất đai, môi trường và đê điều.

Đồng thời kiểm điểm làm rõ trách nhiệm quản lý Nhà nước đối với UBND thành phố Việt Trì và UBND phường Bến Gót vì để xảy ra các vi phạm về quản lý sử dụng đất đai, xây dựng, môi trường, đê điều tại khu vực bãi nổi phường Bến Gót.

Cụ thể, đối với Công ty Cổ phần Khoáng sản Tây Bắc tồn tại các sai phạm như: Xây dựng các công trình phục vụ sản xuất kinh doanh khi chưa được quyết định chủ trương đầu tư, chưa được cấp phép xây dựng; đối với dự án được quyết định chủ trương đầu tư thì chậm tiến độ và không có văn bản xin gia hạn tiến độ; sử dụng đất sai mục đích với diện tích lớn được giao để thực hiện dự án; chất thải trên bãi sông vi phạm Luật Đê điều…

Thanh tra tỉnh Phú Thọ kiến nghị thu hồi diện tích đất công ty đang sử dụng làm kho bãi và xử lý vi phạm về đất đai tại dự án công ty được giao đất nhưng chậm tiến độ và sử dụng đất sai mục đích.

Công ty Cổ phần Thương mại và Vận tải Hoành Dung chiếm đất bãi bồi để sản xuất kinh doanh vi phạm Luật Đất đai, Thanh tra tỉnh đã kiến nghị thu hồi toàn bộ diện tích 19.245,3 m2 đất đơn vị đang sử dụng làm bến bốc xếp vật liệu.

Hoạt động vi phạm tại khu vực bãi nổi phường Bến Gót gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Công ty TNHH Thương mại và Vận tải Trường Phát chiếm đất bãi bồi để sản xuất kinh doanh vi phạm Luật Đất đai, Thanh tra tỉnh đã kiến nghị thu hồi toàn bộ diện tích 11.440 m2 đất đơn vị làm bãi chứa và chế biến than.

Đối với Doanh nghiệp tư nhân Bình Sơn, Thanh tra tỉnh Phú Thọ kiến nghị UBND tỉnh không gia hạn thuê đất đối với diện tích 3.900 m2 doanh nghiệp đang sử dụng làm đất bến bãi do việc sử dụng đất tại khu vực bãi nổi phường Bến Gót để hoạt động bến thuỷ nội địa để khai thác, bốc xếp hàng hoá là không đúng quy hoạch sử dụng đất tại khu vực trên.

Các công ty hoạt động sản xuất kinh doanh tại khu vực bãi nổi phường Bến Gót đều không thực hiện quan trắc môi trường định kỳ, thực hiện chưa đầy đủ hoặc không thực hiện các nội dung của đề án bảo vệ môi trường là vi phạm quy định của Luật Bảo vệ môi trường.

Các doanh nghiệp đầu tư, hoạt động bến bãi theo kiểu manh mún và thiếu sự kiểm sát của cơ quan chức năng do đó việc đóng góp các khoản đối với ngân sách Nhà nước là rất thấp.

Vị trí bến bãi, dự án của các đơn vị đan xen nhau và sử dụng chung tuyến đường lên đê Tả Thao nên đã tập trung lượng phương tiện có tải trọng lớn lưu thông trong khu vực gây tiếng ồn, khói bụi, lầy lội, ô nhiễm nghiêm trọng đối với khu vực bãi nổi cũng như ảnh hưởng ô nhiễm môi trường vùng lân cận.

UBND tỉnh Phú Thọ, các sở ngành và chính quyền địa phương cần có những biện pháp xử lý sai phạm của các đơn vị hoạt động tại khu vực bãi nổi phường Bến Gót để đảm bảo sự nghiêm minh của pháp luật. Đồng thời có các biện pháp quản lý sử dụng đất đai hiệu quả và đúng quy hoạch.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin.

Trần Hải