Ngày 2/3, ông Cao Xuân Tín, Phó Chủ tịch UBND huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình) thông tin với báo chí: Ban thường vụ Huyện ủy Tuyên Hóa đã tiến hành cách chức Đảng ủy viên, cách chức Chủ tịch UBND xã Thanh Thạch đối với ông Nguyễn Văn Nguyên; cách chức Đảng ủy viên, cách chức Phó Chủ tịch UBND xã đối với ông Đinh Văn Đức và tiến hành kỷ luật khiển trách đối với ông Đoàn Mạnh Toàn, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã này.

Theo đó, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Thanh Thạch đã có dấu hiệu vi phạm liên quan đến việc chấp hành chủ trương của Đảng, pháp luật nhà nước trong lĩnh vực quản lý đất đai, công tác phát triển bảo vệ rừng và đã để cán bộ, đảng viên, người dân vi phạm. Không chỉ vậy, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Thanh Thạch còn thiếu sự đôn đốc, thiếu kiểm tra giám sát, gây thiệt hại đến tài nguyên đất đai, tài nguyên rừng của địa phương.

Chợ Thanh Thạch là một trong những công trình thể hiện sự yếu kém về công tác quản lý của lãnh đạo UBND xã Thanh Thạch.

 

Cụ thể, từ năm 2005 đến nay, toàn xã Thanh Thạch có 11 trường hợp dựng nhà trái phép trên phần đất chưa được quy hoạch, nhưng lãnh đạo xã lại chậm xử lý, giải quyết.

Ngoài ra, một số cán bộ, đảng viên xã Thanh Thạch và người dân còn tự ý chặt phá rừng tự nhiên trái pháp luật để trồng keo trên diện tích 72.940m2. Hành vi này đã bị các cơ quan chức năng huyện Tuyên Hóa lập biên bản vi phạm và xử phạt hành chính với số tiền hơn 760 triệu đồng đối với 23 hộ dân vi phạm.

Bên cạnh đó, công tác trợ giúp và rà soát đối với các đối tượng hộ nghèo, bảo trợ xã hội của xã cũng thiếu nghiêm túc. Từ năm 2014 đến 2016 đã phát hiện 67 đối tượng được nhận trợ cấp không đúng quy định, với số tiền gần 476 triệu đồng.

Ngô Huyền/NĐT