Thiếu ht vi cht dinh dưỡng nh hưởng trc tiếp đến sc kho, s phát trin tm vóc và trí tu, đng thi là yếu t liên quan đến suy dinh dưỡng thp còi. Trong hi tho “Sa vi sc kho ca người Vit” ngày 30/05 va qua, PGS. TS. BS Lê Bch Mai - Nguyên Phó Vin trưởng Vin Dinh dưỡng Quc gia đã chia s v hin trng thiếu ht vi ch tr em Vivà nhng gii pháp thiết thc đ khc phc tình trng này.

PGS. TS. BS Lê Bạch Mai chia sẻ tại hội thảo “Sữa vì sức khỏe người Việt” ngày 30/5.

Cũng trong bui hi tho, các bác s và chuyên gia đu ngành đã gii đáp cho ph huynh nhng thc mc c th quanh vn đ thiếu ht và b sung vi cht cho tr. Theo PGS. BS Lê Bch Mai t Vin Dinh dưỡng Quc gia, người Vit thường thiếu ht vitamin A, vitamin D, km, st, thiếu đa vi cht, khu phn can-xi thp. Kết qu điu tra năm 2014-2015 cho thy t l thiếu vitamin A tin lâm sàng tr dưới 5 tui là 13%, t l vitamin A trong sa m thp mc 34,8%, 80,3% ph n có thai, 63,6% ph n tui sinh đ, 69,4% tr dưới 5 tui b thiếu km và đến 45% tr t 6-12 tháng tui thiếu máu.

Thiếu ht vi cht dinh dưỡng nguy hi ch khi các triu chng biu hin thành bnh như thiếu máu do thiếu st, khô mt do thiếu vitamin A thì d phát hin, nhưng trong mt thi gian dài s tăng trưởng và phát trin c v th cht và trí tu đã b nh hưởng nghiêm trng, đôi khi không th hi phc. Tiêu biu như khi thiếu can-xi lâu dài trong khu phn (ít hơn 600mg/ngày) có th gây ra ri lon khoáng hoá ti xương, gim trng lượng xương, gây loãng xương, còi xương, co cng cơ, liên quan đến tăng huyết áp, ung thư rut, ung thư đi lit tràng.

PGS.BS Lê Bch Mai chia s, có 3 dng thit hi vì thiếu ht vi cht dinh dưỡng là t vong, gim cht lượng cuc sng và suy gim năng sut lao đng. Mt vài con s thng kê đ khiến người ta phi git mình: 1,1 triu tr dưới 5 tui t vong do thiếu vitamin A và km, 18 triu tr sơ sinh b gim trí tu do thiếu i-t, 350 nghìn tr em mù loà vì thiếu vitamin A, và 1,6 t người b gim kh năng lao đng do thiếu máu thiếu st.

Đ phòng chng thiếu ht vi cht dinh dưỡng, PGS.BS Lê Bch Mai nhn đnh cn phi hp đng b nhiu gii pháp, t ung b sung vi cht dinh dưỡng, tăng cường vi cht vào thc phm đến ci thin ba ăn. Trong chế đ dinh dưỡng hng ngày, sa đóng vai trò quan trng giúp gim thiu tình trng thiếu ht canxi và các khoáng cht cn thiết. Tuy nhiên, theo báo cáo ca Hip hi sa Vit Nam 2018, lượng tiêu th sa trung bình ca người Vit ch đt 27-28 lít sa/người/năm, còn khá khiêm tn so vi Thái Lan, Singapore hay Nht Bn.

PGS.BS Lê Bch Mai cũng khuyến khích các nhà sn xut sa nên quan tâm b sung thêm nhiu vi cht quan trng vào sn phm sa đ góp phn ci thin th trng người Vit. Vi thc trng khu phn ăn ca người dân Vit Nam hu hết không đáp ng đ 100% nhu cu v các vitamin và cht khoáng theo điu tra ca Vin Dinh dưỡng, ni lo v vic b sung b tha gn như không tn ti vì thc tế người Vit đang thiếu ht vi cht rt nhiu.

Nhn thc được tm quan trng ca sa đi vi s phát trin ca tr em, đc bit là tr em trong la tui hc đường – giai đon vàng ca phát trin th cht và trí tu, Vinamilk đã không ngng thc hin các chương trình cng đng nhm chia s cùng cng đng trách nhim ci thin trí lc, th lc và tm vóc ca thế h tr Vit Nam.

Các em học sinh đã dần hình thành thói quen uống sữa thông qua chương trình Sữa học đường được triển khai tại nhiều tỉnh thành trên cả nước.

Đin hình như Qu sa Vươn cao Vit Nam (35 triu ly sa vi tng giá tr tương đương 150 t đng đến vi gn 440 ngàn tr em khó khăn ti Vit Nam); chương trình Sa hc đường h tr hơn 300 t đng, tương đương vi khong gn 175 triu hp sa cho 3 triu tr em hc sinh mm non, tiu hc nhiu tnh thành.

Chương trình Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam được thành lập từ năm 2008 với sứ mệnh “Để mọi trẻ em đều được uống sữa mỗi ngày”.

Ti hi tho, Ông Nguyn Quc Khánh – GĐĐH Nghiên Cu và Phát Trin ca Vinamilk cho biết: “Chương trình Sa hc đường không ch có ý nghĩa nhân văn và xã hi to ln đi vi s phát trin ca tr em Vit Nam, vi ngun nhân lc trong tương lai ca đt nước mà còn th hin rõ s quyết tâm, đng lòng ca tt c các cp, các ngành, các đơn v nhà trường và hơn na là s ng h ca cha m hc sinh và nhng n lc ca doanh nghip trong vic trin khai thc hin chương trình đ mang đến cho các em ngun dinh dưỡng cht lượng quc tế, giúp phát trin ti đa th lc và trí lc trong giai đon nn tng ca nhng năm đu đi”.

Ông Nguyễn Quốc Khánh – GĐĐH Nghiên Cứu và Phát Triển của Vinamilk phát biểu tại hội thảo “Sữa vì sức khỏe người Việt”.

 “Nim vui ung sa trường” là ch đ ca Ngày sa thế gii 2019 được phát đng ti Vit Nam bi Hip hi sa Vit Nam và Vinamilk. Vi mong mun góp phn hình thành thói quen ung sa t sm cho tr em Vit Nam, giúp xây dng nhn thc v vic ung sa không nhng tt cho sc khe mà còn là nim vui mi ngày và là quyn li ca các em. Qua đó, tng bước mt mang đến nhng thay đi tích cc trong s phát trin c th cht ln trí tu ca thế h tương lai.