Danh mục

Gia đình & Pháp luật

Ngồi uống cà phê trên vỉa hè bị điện giật tử vong: Điện lực TP.HCM chỉ đạo gì?

Ngồi uống cà phê trên vỉa hè bị điện giật tử vong: Điện lực TP.HCM chỉ đạo gì?