Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa và em trai Hồ Quỳnh Hưng - chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc CTCP Bóng đèn Điện Quang

Theo nghị quyết, cổ tức đợt 2 năm 2016 được Bóng đèn Điện Quang trả cho cổ đông là 15%/cổ phiếu, tức 01 cổ phiếu nhận được 1.500 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là 7/4/2017 và thời gian thanh toán là ngày 5/5/2017.

Hội đồng quản trị cũng thông qua việc tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2017. Dự kiến, đại hội sẽ được tổ chức vào 29/4 tới tại khách sạn Majestic số 1, Đồng Khởi, quận 1.

Thời gian gần đây, CTCP Bóng đèn Điện Quang được dư luận đặc biệt quan tâm do hàng khối tài khủng của thứ trưởng Bộ Công thương Hồ Thị Kim Thoa và người nhà tại doanh nghiệp này.

Số cổ phiếu do bà Hồ Thị Kim Thoa nắm giữ tại Công ty Điện Quang đã tăng từ gần 858.000 cổ phiếu (cuối năm 2009) lên gần 1,16 triệu cổ phiếu sau khi được bổ nhiệm chức Thứ trưởng và hiện bà Thoa đang nắm giữ 1,68 triệu cổ phiếu tính đến ngày 31/12/2016.

Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc Điện Quang hiện nay là ông Hồ Quỳnh Hưng cũng chính là em trai ruột của bà Thoa, hiện sở hữu 2,51 triệu cổ phiếu DQC – tương ứng 7,33% vốn.

Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa và em trai Hồ Quỳnh Hưng - chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc CTCP Bóng đèn Điện Quang

Những thành viên khác trong gia đình bao gồm em dâu, các con gái và mẹ đẻ của vị Thứ trưởng đều nắm giữ các vị trí lãnh đạo cấp cao tại Điện Quang và sở hữu cổ phần lớn tại doanh nghiệp này.

Như vậy, với số lượng cổ phiếu đang nắm giữ ở mức 11,78 triệu đơn vị, gia đình thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa sẽ nhận được gần 18 tỷ đồng "tiền tươi thóc thật" sau đợt tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt lần này.

Hiện cổ phiếu QDC đang được giao dịch tại mức giá 53.000 đồng/cổ phiếu.

Thanh Hương/ANTT