Đồng Tháp đã xác định tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng bền vững. Tái cơ cấu để tổ chức sắp xếp lại tất cả các yếu tố liên quan tác động đến chuỗi giá trị ngành hàng nông nghiệp, từ quy hoạch, cơ sở hạ tầng sản xuất, chế biến, bảo quản; tổ chức sản xuất, chuỗi cung ứng dịch vụ sản xuất, thu hoạch, thu mua, chế biến, bảo quản, tiêu thụ.

Đồng Tháp xác định ngành nông nghiệp làm trọng tâm tái cơ cấu kinh tế chung của tỉnh. (Ảnh: Internet)

Để làm được điều đó, ngành nông nghiệp đã định hướng đến năm 2020 và hướng tới tầm nhìn 2030 vẫn tiếp tục phát huy lợi thế sẵn có về sản xuất nông nghiệp, trọng tâm vẫn là tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

Thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp theo cơ chế thị trường, dựa trên các ngành hàng có lợi thế,  nâng cao chất lượng, hiệu quả thể hiện bằng giá trị, lợi nhuận; đồng thời, chú trọng đáp ứng các yêu cầu về xã hội, môi trường.

Đồng Tháp đã chọn ra 5 sản phẩm thế mạnh để tập trung tái cơ cấu, nâng cao giá trị. Bên cạnh đó, tỉnh đã thể hiện được sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị, tuyên truyền sâu rộng để người dân và doanh nghiệp hiểu ý nghĩa của đề án tái cơ cấu.

Nhà nước làm tốt vai trò kiến tạo phát triển thông qua đổi mới cơ chế, chính sách, thể chế và các hỗ trợ cần thiết, tạo môi trường thuận lợi cho các thành phần kinh tế hoạt động. Phát huy tinh thần tự chủ, tự lực của dân cư nông thôn, lấy nông dân làm chủ thể của quá trình phát triển.

Lấy khoa học công nghệ và đổi mới quan hệ sản xuất làm động lực cho tăng trưởng. Huy động tài nguyên con người để tăng thu nhập, tạo tích lũy, phát triển nông thôn mới và phát triển kinh tế - xã hội.

Sản xuất nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn, tập trung, hiện đại, hướng về xuất khẩu. Chủ động và kiên quyết tổ chức chuyển đổi lao động ra khỏi nông nghiệp thông qua các kênh thị trường đa dạng từ xuất khẩu lao động đến tạo việc làm mới trong và ngoài tỉnh.

Lấy liên kết sản xuất và tiêu thụ làm trung tâm của quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp; tập trung phát triển kinh tế hợp tác và thu hút các thành phần kinh tế là nhiệm vụ hàng đầu.

Với nhiều mô hình về nông nghiệp tương đối đặc trưng và vô cùng hiệu quả. Mô hình hội quán, cùng nông dân sản xuất trao đổi kinh nghiệm, tìm hiểu và hợp tác thuận lợi. Từ chất lượng hạt gạo làm nên thương hiệu như: Nosavina, Kim Trường Xuân, Sếu Đỏ, Hương Tràm,.. cho đến những loại trái cây đáp ứng nhu cầu thị trường, được tin dùng chọn lựa như xoài bởi áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, rãi vụ để cho trái quanh năm, liên kết với các công ty xây dựng vùng nguyên liệu, hợp tác tiêu thụ ổn định.

Thương hiệu xoài Đồng Tháp với xoài Cát Chu và xoài Cao Lãnh. (Ảnh: Internet)

Ngành nông nghiệp Đồng Tháp đã xây dựng được 6 điểm thực hành sản xuất xoài rải vụ theo hướng an toàn và 6 mô hình canh tác xoài rải vụ đủ điều kiện sản xuất an toàn với tổng diện tích trên 416 ha, đến nay diện tích sản xuất rải vụ thu hoạch cả tỉnh đạt 6.300ha.

Đến nay, Đồng Tháp đã có 2 mô hình đạt chứng nhận GlobalGAP với tổng diện tích trên 33 ha, có 2 mô hình đạt chứng nhận VietGAP với tổng diện tích 48ha.Đồng thời ngành chức năng cũng hỗ trợ huyện Cao Lãnh xây dựng nhãn hiệu hàng hóa “Xoài Cao Lãnh”, “Xoài Cát chu Cao Lãnh”. 

Ngoài ra, Đồng Tháp đã và đang tận dụng những tiềm năng và lợi thế từ hoa kiểng bởi những bước tiến dài trong việc ứng dụng công nghệ cao. Làng hoa Sa Đéc với thương hiệu “ Thành phố hoa Sa Đéc”, góp phần phát triển du lịch. Tỉnh có một Trung tâm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, khẳng định tầm quan trọng, niềm tự hào của người dân Đồng Tháp.

Làng hoa Sa Đéc - Đồng Tháp. Ảnh: Internet

Có thể khẳng định Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp có sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị, sự vào cuộc mạnh mẽ của các doanh nghiệp, người dân, xem trọng chất lượng nông sản, lợi nhuận, giá thành sản phẩm hơn là năng suất, sản lượng, có trách nhiệm với cộng đồng.  

Hồng Ân