Đó là lời khẳng định của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà bởi quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở là tài sản lớn của hộ gia đình, cá nhân người dân và của doanh nghiệp. Vì vậy, cần phải tích cực vào cuộc “nắm tình hình địa phương, cơ sở, gặp gỡ nhân dân để lắng nghe, cùng với các cơ quan của địa phương giải quyết tháo gỡ các vướng mắc để cấp giấy chứng nhận cho dân”.

Thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong việc công nhận quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức, cá nhân và Hộ gia đình, ngày 17/05/2016, UBND thành phố Hà Nội ban hành Chỉ thị số 11 về các nhiệm vụ và giải pháp đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (gọi chung là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà.

Nội dung của Chỉ thị này nêu: “Để đẩy mạnh công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cơ bản giải quyết xong những trường hợp còn tồn tại, vướng mắc, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất theo đúng quy định...”.

Cụ thể, nhiều trường hợp cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở xã Tân Triều, huyện Thanh Trì cần phải được tháo gỡ vướng mắc khó khăn. Đa số người dân ở tổ 56,57, 58 cũ nay là tổ dân phố số 3 thuộc xã Tân Triều cho biết: “Nhiều năm nay chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Bởi, nhà đất của chúng tôi nằm trong quy hoạch dự án làm đường vào 3 trường học của quận Thanh Xuân do Ban quản lý dự án quận Thanh Xuân làm chủ đầu tư. Nhiều năm nay dự án này chưa triển khai nên đã ảnh hưởng trực tiếp đến việc đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và cuộc sống của nhân dân chúng tôi”.

Theo ý kiến của anh Nguyễn Hữu Tâm, Cán bộ địa chính mới của xã Tân Triều cho hay: “Ở Tân Triều từ năm 1991 cho đến nay xã đã cơ bản cấp 5365 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân. Hiện tại, còn 447 trường hợp chưa được cấp giấy chứng nhận. Trong đó, tổ dân phố số 3 có trên 200 trường hợp thể hiện Bản đồ đo vẽ năm 1994, còn nhiều trường hợp phát sinh sử dụng lấn chiếm sau năm 2007. Đối các trường hợp nằm trong quy hoạch, xã tiến hành đăng ký đất đai lần đầu cho các hộ.

Ông Nguyễn Hữu Vị, Chủ tịch UBND xã Tân Triều chia sẻ: Để thuận tiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nếu nhân dân kê khai không có gì vướng thì xã đề nghị huyện cấp giấy chứng nhận QSDĐ lần đầu cho các hộ gia đình, cá nhân. Đối với các hộ gia đình và cá nhân tổ dân cư số 3 (tổ 56,57,58 cũ) nhiều năm trước xã đã làm văn bản gửi sang Ban quản lý Dự án quận Thanh Xuân là chủ đầu tư Dự án đường vào 3 trường học của quận Thanh Xuân đề nghị cần triển khai dự án này để cho người dân ở đây ổn định đời sống, nhưng cho đến nay vẫn chưa được Ban quản lý này cho biết.

Do đó, gây khó khăn trong việc quản lý đất đai và trả lời ý kiến của nhân dân tại nơi đây. Từ sự việc nêu trên đề nghị cơ quan có thẩm quyền, ý kiến kiến nghị của nhân dân tổ dân phố số 3 thuộc xã Tân Triều đề nghị Ban quản lý dự án quận Thanh Xuân,UBND quận Thanh Xuân thực hiện theo đúng quy định pháp luật, thành phố Hà Nội tháo gỡ những vướng mắc để nhân dân xã Tân Triều được cấp Giấy chứng nhận QSDĐ và ổn định đời sống.

Thu Lương/KD&PL