Kính mời các tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp quan tâm gửi Hồ sơ tham dự gói thầu tư vấn, tổ chức bán đấu giá “Tài sản cố định, công cụ dụng cụ, vật tư viễn thông thu hồi hư hỏng, phế liệu thanh lý”.

Thời gian nhận Hồ sơ đề xuất tham dự thầu từ: 8h00 ngày 12/6/2017 đến 16h00 ngày 20/6/2017.

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: 0936231969 - Noãn (Mr) or noan.vudinh@mobifone.vn

PV