Sự việc tiếp tục diễn biến như sau:

Vào ngày 01/02/2012, Trưởng cơ quan Thi hành án thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long đã gửi Công văn số 27/CCTHADS đến Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an thành phố Vĩnh Long yêu cầu làm rõ hành vi “vi phạm việc kê biên tài sản” đối với bà Lê Thị Hiền để xử lý theo quy định của pháp luật.  Nhưng qua công tác điều tra, xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an thành phố Vĩnh Long đã xác định:

“Tòa án nhân dân thành phố Vĩnh Long xét xử dân sự đối với bà Lê Thị Hiền gồm các bản án như sau: Bản án dân sự số 29/2009/DSST ngày 04/5/2009 của Tòa án nhân dân thành phố Vĩnh Long và Quyết định thi hành án số 350/THA ngày 18/5/2009 của Cơ quan Thi hành án dân sự thành phố Vĩnh Long, buộc bà Lê Thị Hiền phải trả cho bà Vũ Thị Nga số tiền vốn và lãi là 60.000.000 đồng, lãi chậm thi hành án và 3.000.000 đồng tiền án phí.

Bản án dân sự số 247/2009/DSPT ngày 27/8/2009 của Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Long và Quyết định thi hành án số 788/THA ngày 05/10/2009 của Cơ quan Thi hành án thành phố Vĩnh Long buộc bà Hiền phải trả cho bà Huỳnh Thị Hồng Thủy, số tiền vốn và lãi là 90.796.633 đồng, lãi chậm thi hành án theo quy định và 1.590.000 đồng tiền án phí.

Bản án dân sự số 267/2010/DSPT ngày 21/12/2010 của Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Long và Quyết định thi hành án số 792/THA ngày 21/12/2010 của Cơ quan Thi hành án thành phố Vĩnh Long buộc bà Hiền phải trả cho bà Trần Thị Hoa, số tiền là 346.160.000 đồng, lãi chậm thi hành án theo quy định và 17.008.000 đồng tiền án phí.

Bản án dân sự số 17/2011/DSST ngày 18/03/2011 của Tòa án nhân dân thành phố Vĩnh Long và Quyết định thi hành án số 254/THA ngày 18/04/2011 của Cơ quan Thi hành án thành phố Vĩnh Long buộc bà Hiền phải trả cho bà Nguyễn Thị Hoài Thương, số tiền là 110.465.600 đồng, lãi chậm thi hành án theo quy định và 5.523.000 đồng tiền án phí.

Tòa án nhân dân có thẩm quyền ở tỉnh Vĩnh Long đã tuyên buộc bà Hiền trả nợ cho những người bà thiếu là 607.422.233 đồng, tiền án phí là 27.121.000 đồng, tiền lãi chậm thi hành án theo quy định và chuyển giao các bản án cho Cơ quan Thi hành án dân sự thành phố Vĩnh Long theo dõi việc chấp hành bản án của bà Hiền và các đương sự làm đơn đề nghị thi hành án đối với bà Hiền. Trong thời gian thi hành án, bà Hiền không chấp hành bản án theo quy định của pháp luật, nên Trưởng Thi hành án dân sự thành phố Vĩnh Long đã giao cho Chấp hành viên là ông Trương Văn Ru tổ chức thi hành các bản án nói trên.

Vào ngày 26/01/2010, Cơ quan Thi hành án dân sự thành phố Vĩnh Long thành lập đoàn kê biên tài sản gồm có các thành phần như sau: Ông Trương Văn Ru - Chấp hành viên, Thi hành án dân sự thành phố Vĩnh Long, chủ trì; Kiểm tra viên Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Vĩnh Long; Đại diện phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Vĩnh Long, phòng Quản lý Đô thị thành phố Vĩnh Long và cán bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân xã Tân Ngãi, thành phố Vĩnh Long.

Để tiến hành kê biên tài sản của bà Hiền gồm: Một căn nhà gắn liền với quyền sử dụng đất tại thửa 260, tờ bản đồ số 17, diện tích 102,3 m2, do bà Hiền đứng tên, tọa lạc tại địa chỉ 294 ấp Tân Thuận An, xã ân Ngãi, thành phố Vĩnh Long để đảm bảo cho việc thi hành án và giao cho bà Hiền có trách nhiệm quản lý, không được làm mất mát, hư hỏng, chuyển nhượng, chuyển đổi, hủy hoại số tài sản này để chờ bán đấu giá thi hành án.

Ngày 25/08/2010, ông Trương Văn Ru tiến hành ký hợp đồng thẩm định giá với Công ty Cổ phần Thẩm định giá E Xim – Chi nhánh miền Tây để tiến hành thẩm định giá số tài sản của bà Hiền đã bị kê biên với tổng số tiền là 613.620.000 đồng. Đến ngày 26/10/2010, ông Ru tiếp tục làm thủ tục để ký hợp đồng với Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long để đưa tài sản ra đấu giá nhưng không có người đăng ký mua.

Do đó, ngày 17/01/2011, ông Ru ra quyết định giảm giá tài sản lần thứ nhất với số tiền là 522.258.000 đồng (giảm tương đương 15% của giá trị Công ty Cổ phần Thẩm định giá E Xim – Chi nhánh miền Tây định giá ban đầu – PV), và ký hợp đồng tiếp với Trung tâm bán đấu giá tài sản tỉnh Vĩnh Long để tiếp tục đưa tài sản ra bán đấu giá. Sau lần giảm giá này thì vẫn không có người đến đăng ký mua. Nhưng trong thời gian chờ bán đấu giá tài sản thì bà Hiền đã chuyển nhượng tài sản bị kê biên cho bà Phạm Thị Kim Liên và một cá nhân khác, vào ngày 05/08/2010.

Qua công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an thành phố Vĩnh Long đã xác định trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thì ông Trương Văn Ru, Chấp hành viên Cơ quan Thi hành án dân sự thành phố Vĩnh Long có những sai phạm cụ thể như sau:

Sau khi tiến hành kê biên tài sản xong thì ông Ru không áp dụng đúng các quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục thi hành án, bảo đảm lợi ích hợp pháp của người có quyền lợi như không làm văn bản gửi Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Vĩnh Long để cấm chuyển dịch tài sản đã kê biên, không tiến hành thu giữ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với phần tài sản đã tiến hành kê biên. Việc làm này của ông Trương Văn Ru đã tạo điều kiện cho bà Hiền bán tài sản kê biên dẫn đến gây hậu quả nghiêm trọng.

Nguy hiểm hơn, trong thời gian tài sản đang bị kê biên thì bà Hiền làm đơn và đưa cho người em là Hương mang vào trụ sở Ủy ban nhân dân xã Tân Ngãi, thành phố Vĩnh Long xin xác nhận là đất không có tranh chấp. Khi Ủy ban nhân dân xã Tân Ngãi, thành phố Vĩnh Long trả lời là không xác nhận nội dung đơn và nói đất đã bị kê biên không xác nhận đơn. Lúc này, ông Ru trực tiếp điện thoại cho ông Dương Thanh Phong là cán bộ phụ trách địa chính của xã Tân Ngãi, thành phố Vĩnh Long, yêu cầu ông Phong cứ xác nhận nội dung là “đất không có tranh chấp”. Việc làm này của ông Trương Văn Ru đã tạo điều kiện cho bà Hiền bán tài sản đã bị kê biên dẫn đến vi phạm pháp luật.

Chưa dừng lại ở sai phạm đó, khi tiến hành kê biên tài sản xong, ông Ru đã chủ động điện thoại liên lạc qua điện thoại di động với bà Vũ Thị Nga, bà Trần Thị Hoa và bà Huỳnh Thị Hồng Thủy là các nguyên đơn đang chờ thi hành án tài sản kê biên của bà Hiền để được hoàn trả các khoản tiền mà bà Hiền đã nợ. Kêu những người này phải đưa cho ông Ru, mỗi người số tiền là 500.000 đồng, với lý do dùng để bồi dưỡng cho những thành viên tham gia kê biên tài sản của bà Hiền (Tổng cộng là 1.500.000 đồng, số tiền này, ông Ru đã nhận trực tiếp từ các nguyên đơn).

Đến ngày 22/06/2012, ông Ru tiếp tục dùng điện thoại di động liên lạc với bà Huỳnh Thị Hồng Thủy để nói người này đưa số tiền là 3.000.000 đồng, với lý do là dùng để “thuê” Luật sư đưa ra Tòa để hủy “sổ đỏ” của những người mua tài sản của bà Hiền”.

Mặc dù công văn số 27/CCTHADS ngày 01/02/2012 của Cơ quan Thi hành án dân sự thành phố Vĩnh Long gửi Cơ quan Cảnh sát Điều tra – Công an thành phố Vĩnh Long đề nghị làm rõ cái gọi là “hành vi vi phạm kê biên tài sản đối với bà Lê Thị Hiền”. Nhưng, tại Bản kiến nghị số 76, ngày 09/08/2012 gửi Cục Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Long, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Vĩnh Long, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long, người trực tiếp sai phạm không phải bà Hiền, mà là: “Đề nghị Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Long tiến hành làm rõ những sai phạm của ông Trương Văn Ru, có hình thức xử lý cụ thể và trả lời bằng Công văn cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Vĩnh Long biết để xử lý vụ án đúng theo quy định pháp luật”.

Dù các yếu tố cấu thành tội phạm của vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Vĩnh Long điều tra làm rõ, đồng thời, yêu cầu Cơ quan Thi hành án dân sự thành phố Vĩnh Long phối hợp, nhưng có dấu hiệu cơ quan này không muốn hợp tác điều tra mà chúng tôi sẽ chuyển tải thông tin đến bạn đọc trong các bài viết sau.

Minh Chánh - Bá Vương