Đặc biệt, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nói chung và cán bộ trẻ, cán bộ nữ… đã có sự phát triển cả về số lượng và chất lượng. Điều đó đã được thể hiện với cách làm hết sức đúng đắn, kịp thời tại Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc.

Trụ sở Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc.

Cần có sự đột phá trong công tác quy hoạch, đào tạo, sử dụng cán bộ trẻ có năng lực

Để chuẩn bị cho việc tổ chức Đại hội Đảng các cấp, hiện nay các tỉnh, thành phố trong cả nước đang tiến hành bố trí, sắp xếp, kiện toàn đội ngũ cán bộ, Vĩnh Phúc cũng là một trong những địa phương như vậy.

Để thực hiện các chủ trương của Trung ương về công tác cán bộ, Vĩnh Phúc đang tích cực và có rất nhiều những nỗ lực, cố gắng. Theo ghi nhận từ các cán bộ nguyên là lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương và UBKT Trung ương, những năm qua Vĩnh Phúc là một trong những tỉnh có nhiều đổi mới trong công tác cán bộ. Một trong những đổi mới đó là việc bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Văn Huyến, Quyền Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo.

Làm việc với lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc, chúng tôi được biết: Ngày 1/6/2019, ông Phạm Quang Tuệ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc được nghỉ hưu theo quy định. Đây là thời điểm rất quan trọng đối với ngành giáo dục và đào tạo tỉnh, do vậy việc kịp thời kiện toàn chức danh Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo để đảm bảo sự điều hành là hết sức cần thiết.

Căn cứ vào các quy định của Trung ương về công tác cán bộ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc đã cụ thể hoá, xây dựng và ban hành 04 quy định (số 01,02,03,05), trong đó nêu rõ nguyên tắc bổ nhiệm cán bộ phải xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; căn cứ vào phẩm chất, đạo đức, năng lực, sở trường của cán bộ và tiêu chuẩn chức danh; tập thể xem xét, quyết định trên cơ sở phát huy đầy đủ, trách nhiệm và quyền hạn của từng thành viên, nhất là người đứng đầu; bảo đảm sự ổn định, kế thừa và phát triển của đội ngũ cán bộ, nâng cao chất lượng và hoạt động của cơ quan, đơn vị; ưu tiên các cán bộ được đào tạo chính quy, tập trung, có năng lực thực tiễn, các cán bộ được quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh để chuẩn bị một bước cho công tác nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Từ những nguyên tắc đó, tỉnh Vĩnh Phúc đã thận trọng thực hiện quy trình rà soát nguồn cán bộ bổ nhiệm Giám đốc Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc. Căn cứ vào đề nghị của Sở GD&ĐT và tình hình thực tiễn, Thường trực Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc đã giao Ban Tổ chức Tỉnh uỷ chủ trì phối hợp với Sở Nội vụ rà soát toàn bộ nguồn cán bộ có trình độ chuyên môn Đại học sư phạm để đề xuất nhân sự Giám đốc Sở GD&ĐT.

Qua rà soát nguồn nhân sự tại chỗ, Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc có 03 đồng chí hiện giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở, thì 2/3 người quá tuổi bổ nhiệm theo quy định; còn lại 1 người còn tuổi, trong quy hoạch chức danh Giám đốc Sở GD&ĐT, tuy nhiên vị này chưa được bổ nhiệm ngạch chuyên viên chính theo quy định của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ. Các trưởng phòng và hiệu trưởng các trường thuộc Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc đều thiếu các tiêu chuẩn về quy hoạch, bổ nhiệm ngạch, kinh nghiệm quản lý…

Đối với nhân sự ngoài cơ quan Sở, có 2 vị trong quy hoạch chức danh Giám đốc sở GD&ĐT, trong đó có ông Nguyễn Văn Huyến, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Phó Chủ tịch HĐND TP Phúc Yên (trước đó là Phó Chủ tịch  UBND thành phố) và một vị nữa đang công tác tại một Ban của Tỉnh ủy, nhưng đồng chí này đang trong thời gian thi hành kỷ luật.

Ngoài ra, qua rà soát còn 24 người giữ chức vụ từ Phó Chủ tịch UBND cấp huyện trở lên có trình độ đào tạo chuyên môn ban đầu là sư phạm nhưng cũng không đủ điều kiện để bổ nhiệm, trong đó: 13 đồng chí tuổi công tác không còn trọn một nhiệm kỳ (05 năm), 03 đồng chí chưa tham gia giảng dạy, 01 đồng chí có trình độ Cao đẳng Sư phạm, 07 đồng chí đã từng dạy học nhưng chưa làm quản lý giáo dục và cũng chưa có đủ các điều kiện tiêu chuẩn theo quy định.

Các cơ quan chuyên môn của tỉnh Vĩnh Phúc cũng khẳng định, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đến thời điểm hiện tại, cán bộ đáp ứng đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo là hết sức khó khăn.

Từ thực trạng trên, để đáp ứng sự lãnh đạo của ngành Giáo dục tỉnh Vĩnh Phúc, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đã báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh uỷ xem xét, điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Huyến giữ chức Quyền giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc.

Tỉnh Vĩnh Phúc đứng vị trí thứ 6 cả nước về điểm trung bình thi THPT Quốc gia 2019.

Ưu tiên sử dụng nguồn cán bộ tốt nhất

Vậy tại sao tỉnh Vĩnh Phúc lại chọn ông Nguyễn Văn Huyến, làm Quyền Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo?

Qua tìm hiểu được biết, đồng chí Nguyễn Văn Huyến, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Phó Chủ tịch HĐND TP Phúc Yên, sinh năm 1976, trình độ chuyên môn là Đại học sư phạm, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh; trình độ Lý luận chính trị cao cấp. Đồng chí được quy hoạch các chức danh: Bí thư Thành uỷ Phúc Yên; Giám đốc Sở GD&ĐT; Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 – 2020 và nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Mặc dù ông Nguyễn Văn Huyến chưa có đủ thời gian trực tiếp quản lý giáo dục theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo với chức danh Giám đốc Sở GD&ĐT (Quyết định số 81 – 2008/QĐ - BGDĐT), song ông là cán bộ trẻ, được đào tạo chính quy; trong quá trình công tác, ông luôn được đánh giá là cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực và trách nhiệm cao với công việc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Hơn nữa, tại thời điểm Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc xem xét bổ nhiệm chức danh Giám đốc Sở GD&ĐT, Bộ GD&ĐT đã dự thảo lần 2 Thông tư mới thay thế Quyết định số 81 năm 2008 nên tỉnh Vĩnh Phúc đã tham khảo dự thảo Thông tư để thực hiện.

Và theo Thông tư mới nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo số 13/2019/TT– BGDĐT, ngày 30/8/2019 về quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT thuộc uỷ ban nhân dân tỉnh, TP trực thuộc trung ương, thì ông Nguyễn Văn Huyến có đầy đủ tiêu chuẩn bổ nhiệm chức danh Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc theo Điều 4, Thông tư số 13.

Bên cạnh đó, để tạo nguồn cán bộ cho nhân sự Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2020 – 2025, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc đã giao Ban Tổ chức Tỉnh uỷ chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định kỹ về các tiêu chuẩn, điều kiện, nhất là tiêu chuẩn về chuyên môn, lý luận và tiêu chuẩn lịch sử chính trị hiện nay; lấy ý kiến của các cơ quan liên quan chuyên môn.

Trên cơ sở rà soát thực trạng nguồn cán bộ; đối chiếu với các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định; ưu tiên bổ nhiệm cán bộ trẻ được đào tạo chính quy, ngày 09/5/2019, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc đã họp, sau khi phân tích kỹ tình hình, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thống nhất biểu quyết bằng phiếu kín, 13/13 đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc nhất trí điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Huyến giữ chức Quyền Giám đốc Sở GD&ĐT.

Dù mới nhận nhiệm vụ chưa lâu, nhưng ông Nguyễn Văn Huyến đã nhanh chóng tiếp cận công việc, cùng tập thể lãnh đạo Sở GD&ĐT chỉ đạo tốt 02 cuộc thi quan trọng (Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT và kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia) trên địa bàn tỉnh, Vĩnh Phúc đứng vị trí thứ 6 cả nước về điểm trung bình thi THPT Quốc gia 2019, được Bộ Giáo dục và Đào tạo đánh giá cao.

Có một điểm mới trong 2 năm gần đây của Vĩnh Phúc, nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ được bổ nhiệm, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã yêu cầu tất cả các đồng chí được bổ nhiệm phải xây dựng chương trình hành động và viết bản cam kết hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao trước khi nhận quyết định; sau 1 năm được bổ nhiệm, nếu đồng chí nào không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc sẽ điều động sang vị trí khác.

Mong rằng sẽ có nhiều địa phương trên địa bàn cả nước có những đổi mới, cách làm mang tính đột phá trong công tác cán bộ. Từ đó, lựa chọn được cán bộ có đạo đức, có năng lực để đưa vào quy hoạch, bồi dưỡng, đào tạo, bổ sung vào đội ngũ cán bộ chủ chốt trong nhiệm kỳ 2020 – 2025. 

PV