Đó là nội dung chính trong Chỉ thị do ông Trần Việt Cường - Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Tường vừa ký. Cụ thể, Chỉ thị nêu rõ địa phương này sẽ tổ chức chiến dịch xử lý vi phạm Luật Đất đai từ 25/6 - 31/12 tới đồng thời cũng nêu rõ nhiệm vụ và giải pháp trong công tác triển khai xử lý vi phạm Luật Đất đai.

Huyện Vĩnh Tường là địa phương có số lượng người gửi đơn khiếu nại, tố cáo nhiều nhất liên quan đến vi phạm Luật Đất đai, công tác đền bù giải phóng mặt bằng.

Cụ thể: Đảng ủy các xã, thị trấn phải tập trung lãnh đạo chỉ đạo, quán triệt đến cán bộ, Đảng viên và nhân dân; tăng cường tuyên truyền thông qua các hội nghị chi bộ, đoàn thể, trên hệ thống truyền thanh để tuyên truyền, vận động người dân tự tháo dỡ các công trình xây dựng trái phép; phân công lực lượng thực hiện tuần tra, phát hiện xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm. 

Huyện kiên quyết xử lý nghiêm lãnh đạo, cán bộ chuyên môn liên quan của các xã, thị trấn (Bí thư, Chủ tịch, công chức Địa chính) nếu để xảy ra các trường hợp vi phạm mới; Kiên quyết không để phát sinh các trường hợp vi phạm mới. Các hộ, cá nhân vi phạm Luật Đất đai sử dụng đất sai mục đích, chủ động tháo dỡ các công trình trái phép trên đất nông nghiệp. Trường hợp cố tình không chấp hành, UBND các xã, thị trấn kiên quyết xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Chỉ thị của Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Tường, tại một số xã, thị trấn: Đại Đồng, Chấn Hưng, Nghĩa Hưng, Kim Xá, Tân Tiến và Thổ Tang, tình trạng lấn chiếm, tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất; lợi dụng việc phát triển kinh tế trang trại để xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp còn diễn ra phức tạp, nhưng chính quyền các xã, thị trấn không xử lý dứt điểm, gây bất bình trong dư luận quần chúng nhân dân. Thậm chí, có tình trạng lãnh đạo phường, xã để người nhà, người thân vi phạm Luật Đất đai.

Do vậy, để thực hiện nghiêm các thông báo, kế hoạch về tăng cường quản lý, giải quyết những vấn đề tồn tại, sử dụng đất đai thời gian qua, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các đơn vị, cá nhân có liên quan thực hiện chiến dịch xử lý vi phạm Luật Đất đai. Đồng thời, yêu cầu Đảng uỷ, UBND các xã, thị trấn trong toàn huyện tập trung cao độ xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm Luật Đất đai từ 1/7/2014 đến nay.

Quá trình xử lý kiên quyết không để phát sinh trường hợp vi phạm mới. Nếu trường hợp để phát sinh vi phạm mới mà không được xử lý ngay thì Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn phải chịu trách nhiệm. Chỉ thị của lãnh đạo UBND huyện Vĩnh Tường cũng yêu cầu các hộ gia đình, cá nhân vi phạm, sử dụng sai mục đích đất chủ động tháo dỡ công trình sai phạm trên đất nông nghiệp. Trường hợp cố tình không chấp hành, yêu cầu các xã, thị trấn kiên quyết xử lý theo quy định của pháp luật.

Ông Cường cũng yêu cầu Điện lực Vĩnh Tường, hợp tác xã dịch vụ điện phối hợp chặt chẽ với các xã, thị trấn tổ chức cắt điện, không cung cấp điện cho các hộ gia đình vi phạm Luật Đất đai. Công an huyện Vĩnh Tường, Viện Kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân huyện, công an các xã, thị trấn được giao phối hợp thiết lập hồ sơ xử lý hình sự, khởi tố, đưa ra xét xử với trường hợp cố tình không chấp hành, chống đối… Xử lý các trường hợp vi phạm ngay từ khi mới phát sinh. 

Lãnh đạo huyện Vĩnh Tường yêu cầu Tổ công tác xử lý vi phạm Luật Đất đai tập trung triển khai thực hiện tại 6 xã, thị trấn có số trường hợp vi phạm nhiều kể trên, trước mắt, tập trung cao độ để chỉ đạo thực hiện quyết liệt xử lý các trường hợp vi phạm Luật Đất đai tại 2 xã Chấn Hưng và Nghĩa Hưng.

Đức Nam