2 năm là tính từ ngày phán quyết của TAND cấp cao có hiệu lực pháp luật (08/9/2017) đến lần thứ 4 của Chủ tịch UBND Vĩnh Long Nguyễn Trung Kiên (ngày 22/7/2019), tại Công văn số 1382/UBND-NC “V/v trả lời đơn của công dân” do ông Nguyễn Trung Kiên ký.

Công văn số 1382 nêu trên của Chủ tịch thành phố Vĩnh Long Nguyễn Trung Kiên là nội dung trả lời đơn của bà Thạch Thị Sương, đề ngày 26/4/2019 “Kiến nghị về việc chậm giải quyết thi hành án hành chính”.

Bà Thạch Thị Sương nhà nghèo, là cháu ngoại của ông Thạch Hai, thừa ủy quyền của ông ngoại tiếp tục theo đuổi giữ gìn tài sản của gia đình.

Công văn có nội dung chính như sau: “Ngày 21/8/2018, Tổ tham mưu Ban chỉ đạo thực hiện quyết định có hiệu lực pháp luật trên địa bàn thành phố Vĩnh Long kết hợp với Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Long, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai và UBND phường 3, thành phố Vĩnh Long tổ chức thực hiện đo đạc cắm mốc và giao đất ngoài thực địa cho ông Đỗ Xuân Hiền, cư ngụ 73/12B Phó Cơ Điều, phường 3, thành phố Vĩnh Long theo đúng nội dung quyết định số 1931/QĐ-UBND ngày 13/10/2011 và quyết định số 1525/QĐ-UBND ngày 24/8/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long. Do đó, quyết định số 1931/QĐ-UBND ngày 13/10/2011 và quyết định số 1525/QĐ-UBND ngày 24/8/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đã được UBND thành phố Vĩnh Long tổ chức thực hiện xong. Nay Chủ tịch UBND thành phố Vĩnh Long trả lời cho bà Thạch Thị Sương được rõ”.

Về pháp lý, bà Thạch Thị Sương - cháu ngoại, người thừa kế hợp pháp của ông Thạch Hai - là “người có quyền lợi liên quan” quan trọng khi chính quyền các cấp tỉnh Vĩnh Long can thiệp, xem xét, giải quyết và xử lý các vấn đề liên quan đối với phần đất 1.080m2 được chuyển đổi chủ sở hữu từ năm 1987.

Bản án tòa án tỉnh đến tòa án cấp cao đều bác bỏ đòi hỏi “ vô lý” của ông Đỗ Xuân Hiền.

Thế nhưng, không hiểu vì sao lại “vắng mặt” bà Thạch Thị Sương, khi “Tổ tham mưu Ban chỉ đạo thực hiện quyết định có hiệu lực pháp luật trên địa bàn thành phố Vĩnh Long tổ chức thực hiện đo đạc cắm mốc và giao đất ngoài thực địa cho ông Đỗ Xuân Hiền…” với sự phối hợp đầy đủ các cơ quan chức năng của tỉnh, thành phố Vĩnh Long và đại diện UBND phường 3?

Thông thường, với công việc chung của xã hội, người dân còn được “biết, bàn và kiểm tra” nhưng đây là quyền lợi hợp pháp, chính đáng của bà Thạch Thị Sương nhưng sao bà không được “biết, bàn và kiểm tra”, hay ít nhất là chứng kiến sự việc đó? Nếu đã được biết việc “đo đạc cắm mốc và giao đất ngoài thực địa cho ông Đỗ Xuân Hiền” là đúng pháp luật và thỏa đáng với quyền lợi của mình, như trả lời của Chủ tịch thành phố Vĩnh Long, thì đơn “Kiến nghị về việc chậm giải quyết thi hành bản án hành chính” đề ngày 26/4/2019 của bà Thạch Thị Sương nói lên điều gì?

Như vậy là gần 4 tháng sau trả lời của Chủ tịch thành phố Vĩnh Long Nguyễn Trung Kiên; 2 năm 2 tháng kể từ phán quyết của TAND cấp cao tại TP.HCM và hơn 32 năm kể từ giao dịch “nhượng đất huê lợi” đúng pháp luật của ông Thạch Hai cùng cháu ngoại Thạch Thị Sương với ông Hồ Văn Danh... hiện tại, những “chệch choạc, sai lạc” của cơ quan chức năng và các cấp chính quyền ở tỉnh Vĩnh Long vì nhiều lý do vẫn chưa được khắc phục rốt ráo.

Trong vụ việc này, chúng tôi băn khoăn nhiều về sự thượng tôn pháp luật, tính nghiêm minh, nghiêm túc hành xử công việc và sự rốt ráo khắc phục sai sót của một bộ phận đơn vị và người thừa hành công vụ trong guồng máy hành chính tại địa phương… Đảng và Nhà nước luôn chủ trương, chỉ đạo và đôn đốc thực hiện “Chính quyền của dân, do dân và vì dân” nhưng ở Vĩnh Long lại xảy ra vụ việc này là đáng tiếc. Không chỉ vậy, Nhà nước ta còn có chính sách dân tộc (trong đó có người Khmer) rất ưu việt nhưng ở đây, dường như điều đó chưa được quan tâm chăm lo sâu sát, thực chất và hiệu quả nhất.

Báo xin dành câu trả lời thỏa đáng sau cùng cho ông Nguyễn Trung kiên, Chủ tịch UBND thành phố Vĩnh Long.

Hồng Ân